In de 1e fase ligt het accent op het vertrouwd maken met het water. Dit gebeurt op een speelse manier. Maar…het is niet zomaar wat spelen, ieder spel heeft een bedoeling. Kinderen leren drijven, het water in gaan en er uit klimmen, draaien van borst naar rug naar borst, onder water gaan en onder water kijken en zoeken.

Deze periode is heel belangrijk. Hierin wordt de basis gelegd voor het leren zwemmen. Dit ‘watervrij’ maken zorgt ervoor dat een kind het water leert kennen en zich er prettig in voelt.

Het ene kind voelt zich snel thuis in het water, terwijl het andere kind een bepaalde angst moet overwinnen of motorisch wat meer moeite heeft. Deze factoren zijn bepalend of uw kind wat korter of langer doet over de zwemlessen.

Om de kinderen te stimuleren zijn er in deze fase al certificaten te ‘verdienen’.

Bij het Zwem-ABC maken de kinderen vanaf het begin o.a. kennis met vier zwemslagen: schoolslag, enkelvoudige rugslag, borstcrawl en rugcrawl.

Het Zwem-ABC kent een logische opbouw, waardoor leerlingen bij het behalen van ieder diploma vaardiger worden. Centraal staan het technisch goed leren zwemmen en bovenal het veilig en vrij bewegen in het water.

Voor elk diploma doet uw kind examen. Als A en B lukken is dit al prachtig, maar na het behalen van diploma C is uw kind (volgens de NRZ/NPZ) pas echt veilig in alle zwembaden!

Kijklessen

Tijdens de kijklessen mogen alle belangstellenden op de zwemvloer aanwezig zijn. U kunt hier goed zien hoe uw kind zwemt en hoe de lessen gegeven worden. Bovendien zal de leerkracht het een en ander toelichten. Ook bent u dan in de gelegenheid tot het stellen van vragen.

Deze kijklessen worden tijdig aangegeven en staan vermeld in de jaarplanning

Aanmelden

U kunt uw kind aanmelden op info@zwemsportameland.nl of tijdens het telefonische spreekuur op de dinsdagavond tussen 19.30 – 21.00 uur. U krijgt schriftelijk een bevestiging dat uw kind op de wachtlijst staat.

Tegen de tijd dat uw kind geplaatst kan worden krijgt u telefonisch bericht.

Datum van aanmelden bepaalt mede de plaatsing voor de lessen.