Voor wie: kinderen vanaf ca. 5 jaar

Inschrijven: vanaf 4 jaar

Waar: Zwembad de Golfslag

Klein Vaarwater te Buren

Lestijden: dinsdag en donderdag

tussen 16.15 en 18. 15 uur

Lessen: 20 lessen (30 minuten) per periode van 10 weken

Kosten: € 130,00*

* wijzigingen voorbehouden

Om misverstanden en problemen te voorkomen:

Gemiste lessen worden niet terugbetaald en kunnen niet worden ingehaald. Wanneer zwemlessen onverhoopt van mijn kant niet door kunnen gaan, wordt er gekeken naar een gepaste oplossing.
De betaling graag op tijd. Wanneer dit niet gebeurd, kan uw kind helaas niet deelnemen aan de lessen.
Vijf minuten voor aanvang van de les kunt u met uw zoon of dochter naar de kleedkamers. Graag wachten in de kleedkamers. Aan het einde van de les kunt u uw kind bij de douches opwachten.
Heeft u nog vragen? Neem gerust contact met mij op.

Kijklessen

Tijdens de kijklessen mogen alle belangstellenden op de zwemvloer aanwezig zijn. U kunt hier goed zien hoe uw kind zwemt en hoe de lessen gegeven worden. Bovendien zal de leerkracht het een en ander toelichten. Ook bent u dan in de gelegenheid tot het stellen van vragen.

Deze kijklessen worden tijdig aangegeven en staan vermeld in de jaarplanning

Aanmelden

U kunt uw kind aanmelden op info@zwemsportameland.nl of tijdens het telefonische spreekuur op de dinsdagavond tussen 19.30 – 21.00 uur. U krijgt schriftelijk een bevestiging dat uw kind op de wachtlijst staat.

Tegen de tijd dat uw kind geplaatst kan worden krijgt u telefonisch bericht.

Datum van aanmelden bepaalt mede de plaatsing voor de lessen.