Twee keer per week, op de dinsdag- en donderdagmiddag tussen 16.15 en 18.15 uur, zal er 30 minuten gezwommen worden. Mijn ervaring heeft geleerd dat de concentratie en het uithoudingsvermogen op deze wijze optimaal worden benut. Hierdoor zullen de vorderingen snel en goed zichtbaar zijn.

De vooruitgang van uw kind worden regelmatig geregistreerd en getoetst.

Het zwemjaar bestaat uit 4 periodes. Elke periode bestaat uit 20 lessen. Na iedere periode is er de mogelijkheid om af te zwemmen. Na het behalen van een diploma kan een kind direct door voor het volgende.

Uw kind zit in een vaste groep van ongeveer 10 kinderen. Het belangrijkste van deze indeling is dat uw kind op het juiste niveau wordt ingedeeld. Eventueel kan er rekening gehouden worden met meerijders, broertjes/zusjes en andere wensen.

Kijklessen

Tijdens de kijklessen mogen alle belangstellenden op de zwemvloer aanwezig zijn. U kunt hier goed zien hoe uw kind zwemt en hoe de lessen gegeven worden. Bovendien zal de leerkracht het een en ander toelichten. Ook bent u dan in de gelegenheid tot het stellen van vragen.

Deze kijklessen worden tijdig aangegeven en staan vermeld in de jaarplanning

Aanmelden

U kunt uw kind aanmelden op info@zwemsportameland.nl of tijdens het telefonische spreekuur op de dinsdagavond tussen 19.30 – 21.00 uur. U krijgt schriftelijk een bevestiging dat uw kind op de wachtlijst staat.

Tegen de tijd dat uw kind geplaatst kan worden krijgt u telefonisch bericht.

Datum van aanmelden bepaalt mede de plaatsing voor de lessen.