Jaarplanning 2014 - 2015:

Periode 2

18 november – 5 februari 2015 (10 weken)

De les van donderdag 4 december (Sunneklaas) wordt eerder gepland op maandag 1 december
De les van donderdag 18 december (Kerstviering) wordt eerder gepland op woensdag 17 december
Tijdens de kerstvakantie (22 december t/m 2 januari) is er geen les. Kinderen die op zwemles zitten mogen van Klein Vaarwater tijdens de vakantie voor € 3,- zwemmen!
Kijkles Dinsdag 16 december
Proefzwemmen Dinsdag / Donderdag 3 / 5 februari
! Diplomazwemmen Zaterdag 7 februari 11.00–12.30 uur

Periode 3

10 februari – 23 april (10 weken)

Tijdens de voorjaarsvakantie (23 t/m 26 februari) is er geen zwemles. Kinderen die op zwemles zitten mogen tijdens de vakantie voor € 3,- zwemmen!
Kijkles Dinsdag 17 maart
Proefzwemmen Dinsdag / Donderdag 21 / 23 april
! Diplomazwemmen Zaterdag 25 april 11.00–12.30 uur

Periode 4

25 april – 2 juli (9 weken, maar wel 20 lessen)

In de meivakantie ( 4 t/m 8 mei) is er geen zwemles
N.B. Extra les op maandag 18 mei en 8 juni!
Donderdag 14 mei geen les i.v.m. Hemelvaart, deze wordt verschoven naar maandag 11 mei
Kijkles Dinsdag 2 juni
Proefzwemmen Dinsdag / Donderdag 30 juni / 2 juli
! Diplomazwemmen Zaterdag 4 juli 10.00–11.30 uur

Kijklessen

Tijdens de kijklessen mogen alle belangstellenden op de zwemvloer aanwezig zijn. U kunt hier goed zien hoe uw kind zwemt en hoe de lessen gegeven worden. Bovendien zal de leerkracht het een en ander toelichten. Ook bent u dan in de gelegenheid tot het stellen van vragen.

Deze kijklessen worden tijdig aangegeven en staan vermeld in de jaarplanning

Aanmelden

U kunt uw kind aanmelden op info@zwemsportameland.nl of tijdens het telefonische spreekuur op de dinsdagavond tussen 19.30 – 21.00 uur. U krijgt schriftelijk een bevestiging dat uw kind op de wachtlijst staat.

Tegen de tijd dat uw kind geplaatst kan worden krijgt u telefonisch bericht.

Datum van aanmelden bepaalt mede de plaatsing voor de lessen.