Eindelijk is het dan zover: diploma zwemmen. Ouders / verzorgers, opa’s en oma’s, en andere belangstellenden zijn van harte welkom bij deze bijzondere gebeurtenis. Wanneer uw kind in aanmerking komt voor het diploma zwemmen, krijgt u hierover bericht. De zwemdocent bepaalt wanneer het kind hier klaar voor is.

Het zwembad van Klein Vaarwater voldoet niet aan de officiële eisen van de NRZ. Daarom vindt het afzwemmen plaats in zwembad ‘It Gryn’ te Stiens. Soms is er ook een rapporteur van het Nationaal Platform Zwembaden aanwezig. Deze rapporteur kijkt of de kinderen allemaal voldoen aan het vastgestelde niveau.

Voor het diplomazwemmen worden extra kosten in rekening gebracht.

Voorafgaand aan het diploma zwemmen is het proefzwemmen. Tijdens deze les wordt gekeken of het kind echt alle onderdelen beheerst. De kinderen oefenen dan het complete examenprogramma, waarbij zowel met kleren aan als in badkleding gezwommen wordt.

Kijklessen

Tijdens de kijklessen mogen alle belangstellenden op de zwemvloer aanwezig zijn. U kunt hier goed zien hoe uw kind zwemt en hoe de lessen gegeven worden. Bovendien zal de leerkracht het een en ander toelichten. Ook bent u dan in de gelegenheid tot het stellen van vragen.

Deze kijklessen worden tijdig aangegeven en staan vermeld in de jaarplanning

Aanmelden

U kunt uw kind aanmelden op info@zwemsportameland.nl of tijdens het telefonische spreekuur op de dinsdagavond tussen 19.30 – 21.00 uur. U krijgt schriftelijk een bevestiging dat uw kind op de wachtlijst staat.

Tegen de tijd dat uw kind geplaatst kan worden krijgt u telefonisch bericht.

Datum van aanmelden bepaalt mede de plaatsing voor de lessen.